‘Wacht niet te lang met hulp vragen’

Amber Leenders (38) is mantelzorgconsulente bij Steunpunten Mantelzorg Amsterdam voor Dynamo in stadsdeel Oost. Amber adviseert en ondersteunt mantelzorgers met als doel overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Zij heeft veel kennis over wet- en regelgeving en voorzieningen voor mantelzorgers. Daarnaast heeft ze een uitgebreid netwerk dat ze kan inschakelen om mantelzorgers te helpen. Mantelzorgers bellen of komen spontaan naar het mantelzorgspreekuur of via verwijzing. Elk stadsdeel heeft een steunpunt mantelzorg waar men gratis terecht kan voor hulp.

Luisteren en meedenken
“Mantelzorgers zijn het meest geholpen met begrip voor hun situatie en iemand die met ze meedenkt of helpt met regelzaken”, zegt Amber. “Het begint voor mij altijd met luisteren en de tijd nemen voor iemand. Soms wil een mantelzorger alleen zijn verhaal kwijt omdat hij of zij het gevoel heeft er alleen voor te staan. Een goed gesprek en tips kunnen weer wat lucht geven.”

Regelzaken
“Veel gestelde vragen gaan over regelzaken waar men in vastloopt, bijvoorbeeld: hoe kom je aan een parkeerkaart voor gehandicapten? Hoe vraag je een persoonsgebonden budget aan? Wat zijn de regels als je in huis of dichtbij degene voor wie je zorgt wil gaan wonen? Ik geef informatie en advies en kan zo nodig tijdelijk regeltaken overnemen als het allemaal teveel en te ingewikkeld is geworden. Ook als iemand financiële problemen heeft of als de administratie erg achterop is geraakt is er hulp mogelijk. Dat laatste komt nogal eens voor wanneer de partner die ziek is geworden altijd de administratie deed en dat nu niet meer kan. Wat ik kan doen is meedenken over een oplossing en contact leggen met of verwijzen naar de instanties die hierin kunnen helpen.”

Respijtzorg
“Om mantelzorg vol te houden is het belangrijk om af en toe een paar uur vrijaf te nemen en de zorgtaak over te dragen aan een vrijwilliger of een respijtvoorziening. Zo kun je als mantelzorger op adem komen en nieuwe energie opdoen. Vanuit het steunpunt kunnen we helpen om dat mogelijk te maken.”

Familiegesprek
Bij mantelzorgers die heel erg zwaar belast zijn organiseert Amber ook wel eens een familiegesprek. “Door de intensieve zorg zijn mensen soms aan het eind van hun latijn. Ook zie je wel dat binnen een familie wrijving kan ontstaan over wie wat wel of niet doet. Doel van het familiegesprek is om samen met familie, vrienden en bekenden een plan te maken om de problemen aan te pakken. Door erover te praten ontstaat er meer begrip voor elkaar en zie je dat het communiceren over de invulling van de zorg beter gaat.”

Lotgenotencontact
“Het kan veel steun geven om ervaringen en gevoelens te delen met lotgenoten. Zij begrijpen je vaak met een half woord en kunnen praktische tips en informatie geven. Voor allerlei aandoeningen zijn er lotgenotengroepen. Ook kunnen mantelzorgers in Oost op elke derde dinsdag van de maand samen lunchen en ervaringen uitwisselen. In de Mantelzorglunchroom staat elke keer een ander thema centraal.”

Wacht niet te lang
“Het feit dat ik mensen echt kan helpen hun leven weer op de rails te krijgen, maakt dat ik dit werk al 10 jaar met heel veel plezier doe”, zegt Amber. “Wat ik de mensen vooral wil meegeven is: weet dat je er niet alleen voor hoeft te staan. Wacht niet te lang met hulp vragen. In ieder stadsdeel is een steunpunt mantelzorg.

Met dank aan Markant voor dit interview!