Bewoners- en Wijkinitiatieven voor Mantelzorgers in Amsterdam

Voorbeelden van bewoners- en wijkinitiatieven voor Mantelzorgers in Amsterdam. Intiatieven met (ook) een waardevolle betekenis voor Mantelzorgers

bewoners- en mantelzorginitiatieven voor mantelzorgers in amsterdam 01
Assadaaka in Oost

Assadaaka is het Arabische woord voor ‘vriendschap’. Wij zijn een multiculturele Europese vereniging voor vriendschap die zich al meer dan 20 jaar op talloze manieren breed inzet voor integratie, participatie en sociale cohesie in onze multiculturele samenleving.

bewoners- en wijkinitiatieven voor mantelzorgers in amsterdam 03
Raad is Daad in West

Zij bieden o.a. individuele ondersteuning door gemotiveerde dienstverleners.
Wij hebben veel kennis en expertise op het terrein van voorzieningen, financiën, administratie. In emotionele ondersteuning. En in samen een plan maken.

Het specifieke daarvan, toegepast op situaties van mantelzorgers maken we ons steeds meer eigen

bewoners- en mantelzorginitiatieven voor mantelzorgers in amsterdam 02
St. Aknarij en Fath in West

Stichting Aknarij en Fath. Organiseren bijeenkomsten in Bos& Lommer. Participeren in projecten van het bewonersplatform voor mantelzorginitiatieven in West:  "Voor je Buurt voor Elkaar" 

bewoners- en mantelzorginitiatieven voor mantelzorgers in amsterdam 06
Contactgroep mantelzorgers van personen met een licht verstandelijke beperking.

maandelijkse ontmoeting op een middag of avond. De deelnemers versterken elkaar onderling en bieden elkaar veerkracht.

Een keer in de maand s'middags van 11.30 - 13.30 uur en s'avonds van 19.00 tot 21.00 uur komen twee contactgroepen van MeerMaatjes samen in Buurthuis Holendrecht en Gein in Zuidoost

De lotgenoten contactgroep is speciaal voor mantelzorgers van personen met een licht verstandelijke beperking. 
"Een oprecht luisterend oor is erg belangrijk"
Kennis en ervaring worden uitgewisseld.
Indien er specifieke vragen zijn, worden er specialistische organisaties uitgenodigd voor voorlichting en verdere ondersteuning. 

Het is een vaste groep, maar nieuwe deelnemers mogen altijd aansluiten en zijn van harte welkom. 
De mantelzorgers worden persoonlijk benaderd en geworven. indien gewenst leg ik een huisbezoek af.

Contactinformatie 
Coordinator: Haidy Bijnaar,
T 06 11 77 41 68
info@meermaatjes.nl,
Meermaatjes op Facebook

bewoners- en mantelzorginitiatieven voor mantelzorgers in amsterdam 03
st. ProFor Zuidoost

organiseert o.a. een training Dementie thuis voor sleutelfiguren en mantelzorgers met een Spaanstalige en Caribische achtergrond. Het bleek dat deze doelgroep vaak de reguliere gang naar de hulpverlening niet kon vinden.

Meer voorbeelden vinden van bewoners- en wijkinitiatieven voor Mantelzorgers in Amsterdam?

Hieronder een aantal platforms

Een zoekmachine voor passend werk, leren en doen bij jou in de buurt. Hierin zijn ook activiteiten te vinden zoals dagbesteding voor zorgvragers, lotgenotencontact voor mantelzorgers, praktische diensten. Ook als deze door bewonersinitiatieven tot stand zijn gekomen.
Naar Je Kunt Meer

Ieder stadsdeel heeft een loket in het stadsdeelkantoor. Daarnaast heeft het Sociaal Loket diverse spreekuren in de wijkcentra. Zie hiervoor de overzichtslijst op de website van de gemeente Amsterdam
Sociaal Loket

Zie de mantelzorgconsulent van jouw stadsdeel op de contactpagina Contactpagina Mantelzorgconsulenten

KOPPL is software die je in drie stappen verbindt met de (mantelzorg)ondersteuning bij jou in de buurt. Als je een aanvraag stuurt dan belt de aangesloten organisatie je binnen drie werkdagen terug om je te helpen. 

Je kan KOPPL gebruiken op publieke locaties via zogenaamde KOPPL zuilen en via hulpverleners in verschillende stadsdelen. Kijk op de website van KOPPL www.koppl.nl waar een locatie bij jou in de buurt is.