Interview met mantelzorger Agnes Groot “Ik begreep niet waarom ze zo boos en afwerend reageerde” Agnes Groot (70) is mantelzorger van haar zus (81) die Alzheimer heeft. Agnes heeft deelgenomen aan de workshop ‘De kracht van anders communiceren’. Hierin leer je hoe je door een andere manier van communiceren in contact kunt blijven met je naaste…

Lees meer

U zorgt langdurig voor een familielid of naaste die een ziekte of beperking heeft. Zijn de zaken goed geregeld als u onverwacht niet kunt komen? In het mantelzorgboek schrijft u op wie de zorg regelt als er iets met u gebeurt. Het boek is gratis te bestellen via 020-886 88 00 / info@markant.org of gratis…

Lees meer

De mobiele bedtent CloudCuddle is het voor het eerst uitgeleend! De CloudCuddle is gemaakt voor zorg intensieve kinderen en kan gebruikt worden bij het logeren. Afgelopen zomer is de mobiele bedtent uitgeleend aan een gezin met een kindje met een verstandelijke beperking en dat is goed bevallen. Binnenkort is ook een opklapbare bedbox te leen. Dit is een bijzondere schenking geweest vanuit een…

Lees meer

In Amsterdam Noord leeft 1 op de 10 mensen in sociaal isolement. Dit zorgt voor eenzaamheid, schulden, verslaving, uitval op school en armoede. Daarom slaan deze maand verschillende maatschappelijke organisaties de handen ineen: we zoeken gappies, buddy’s en maatjes voor mensen die dit nodig hebben. Op 5 september is de kick-off, een muzikale speeddate met…

Lees meer

Afdeling VPTZ van Markant heeft in samenwerking met Stadsdeel Nieuw West en stichting SGAN (Stichting Gezondheid Allochtonen)  8 nieuwe vrijwilligers getraind voor ondersteuning in de laatste levensfase. Het gaat om Arabisch sprekende vrijwilligers die ingezet zullen worden bij Marokkaanse Nederlanders in de laatste levensfase. Cliënten met een niet-westerse achtergrond hebben soms een andere kijk op de laatste levensfase.…

Lees meer

Zorgen voor een naaste met psychische problemen is een van de meest belastende vormen van mantelzorg. Als een familielid ernstige psychische problemen krijgt, komt daardoor de omgang binnen het gezin onder druk te staan. Er kunnen allerlei vragen opkomen zoals ‘Wat kan ik wel en niet vragen van mijn kwetsbare familielid?’, ‘hoe kan ik hem of haar het…

Lees meer

Als mantelzorger kan er veel op u af komen: verandering in de relatie met een partner, het moeten regelen van praktische zaken, het combineren van zorg en werk, het gevoel hebben er alleen voor te staan etc. Vanaf vrijdag 6 september is er voor mantelzorgers de mogelijkheid de maandelijkse Mantelzorg Ontmoetingen te bezoeken.  Met de…

Lees meer

Amber Leenders (38) is mantelzorgconsulente bij Steunpunten Mantelzorg Amsterdam voor Dynamo in stadsdeel Oost. Amber adviseert en ondersteunt mantelzorgers met als doel overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Zij heeft veel kennis over wet- en regelgeving en voorzieningen voor mantelzorgers. Daarnaast heeft ze een uitgebreid netwerk dat ze kan inschakelen om mantelzorgers te helpen. Mantelzorgers bellen…

Lees meer

Van 3 t/m 9 juni was het de Week van de Jonge Mantelzorger. Op verschillende plekken in Amsterdam is er aandacht gevraagd voor kinderen en jongeren tot ca. 25 jaar die opgroeien met een ziek familielid. Dit jaar is er in samenwerking met EventHands een ‘En nu jij!’- event georganiseerd. Een gevarieerd programma met muziek,…

Lees meer

Praten over ziekte in het gezin. Hoe doe je dat? Wat vertel je wel en wat niet? Veel mensen vinden het lastig om het gesprek aan te gaan en doen het daarom maar niet. De gratis praatpakketten van Naasten in beeld en Muzus kunnen helpen. Lees meer op de website Mantelzorg.nl

Lees meer