Partnerschap in Mantelzorgondersteuning bij de MaDi's

De MaDi is niet dé expert, maar toont partnerschap in de totale puzzel

puzzelstukje 04
De Maatschappelijke Dienstverlening (=MaDi) vult een deel van de puzzel zelf in.

Onze kennis en expertise op het terrein van voorzieningen, financiën, administratie kunnen we ook voor mantelzorgers goed inzetten.
Net als onze rol als toegangspoort.  We zijn een luisterend oor en verbinden naar professionals en informeel aanbod in de buurt.
We kunnen samen een plan maken en ondersteunen bij versterking van het netwerk.

puzzelstukje 04
Voordeel van MaDi: te vinden op meerdere locaties

De Mantelzorger hoeft zich niet te beperken tot de Mantelzorgconsulenten.
Het voordeel van de MaDi is juist dat we in alle stadsdelen op meer locaties in de buurt te vinden zijn.
De Mantelzorgconsulenten zijn een extra service maar hoeft de Mantelzorger vooral niet te beperken in de keuzes om beroep te doen op de MaDi.
Benut het voordeel van beide opties is het advies.

puzzelstukje 04
Mantelzorgondersteuning kent vele puzzelstukjes

Veel initiatieven willen - en kúnnen - iets betekenen: Cliëntenbelang Amsterdam, MEE,Voor je buurt voor elkaar, stichting Naast, Assadaaka, Samen Sterk, Markant, Mantelzorg en Dementie, AOC's, Respijthuis Noord, Buurtverzorgsters, de Ziekenboeg, Raad is Daad, Voor Elkaar in Zuid, Mantelzorgambassadeurs, Odensehuis, stichting GAM, Alzheimer Amsterdam, Humanitas, De Regenboog, Mantelzorgambassadeurs. Dit is nog maar een kleine greep uit het aantal spelers in Amsterdam die betekenisvol is en wil zijn voor Mantelzorgers. Daarom noemen we hier een groot aantal en verwijzen naar platforms waar nog meer informatie en keuzes te maken zijn.

De Mantelzorger is gebaat bij goed samenspel. En een goed overzicht om keuzes te maken.
En soms is hulp nodig bij het maken van keuzes.
En soms is het zelfs gewenst het zoekwerk even over te nemen.
In die gevallen wil de Mantelzorgconsulent je partner zijn.