Partnerschap in Mantelzorgondersteuning bij de MaDi's

De MaDi is niet dé expert, maar toont partnerschap in de totale puzzel

puzzelstukje 04
De Maatschappelijke Dienstverlening (=MaDi) vult een deel van de puzzel zelf in.

Onze kennis en expertise op het terrein van voorzieningen, financiën, administratie kunnen we ook voor mantelzorgers goed inzetten.
Net als onze rol als toegangspoort.  We zijn een luisterend oor en verbinden naar professionals en informeel aanbod in de buurt.
We kunnen samen een plan maken en ondersteunen bij versterking van het netwerk.

Meer over kennis en expertise Maatschappelijke Dienstverlening?

Wij bieden naast individuele ondersteuning door professionele dienstverleners ook diverse inloopspreekuren waar korte vragen direct opgelost worden.
Kan ook handig zijn voor mantelzorgers. Maar niet als je haast hebt of niet van huis kan.
We weten hulpbronnen in te schakelen. Werken nauw samen met diverse partijen in de buurt. Dat varieert van MEE, Arkin, WPI, Burennetwerk, UVV tot sleutelpersonen in de buurt en buurtkamers.
We ontberen soms nog kennis over heel specifieke thema's bij mantelzorg. We weten dan onze bronnen. En/of zijn bereid om het samen uit te zoeken als daar behoefte aan is. 

Meer over de algemene taken van de maatschappelijke dienstverlening?

Wil je direct door naar de aanmeldingspagina's van de MaDi's?

klik hier

Wat kun je van Mantelzorgconsulenten verwachten?

Voor de belangrijkste taken klik je hier

Of als je direct naar de contactgegevens wilt van een mantelzorgconsulent klik je hier

puzzelstukje 04
Voordeel van MaDi: te vinden op meerdere locaties

De Mantelzorger hoeft zich niet te beperken tot de Mantelzorgconsulenten.
Het voordeel van de MaDi is juist dat we in alle stadsdelen op meer locaties in de buurt te vinden zijn.
De Mantelzorgconsulenten zijn een extra service maar hoeft de Mantelzorger vooral niet te beperken in de keuzes om beroep te doen op de MaDi.
Benut het voordeel van beide opties is het advies.

Meer toelichting lezen?

We zitten in ieder stadsdeel met meerdere locaties.
De mantelzorger kan al deze aanmeldmogelijkheden gebruiken. Net als andere bewoners binnenlopen bij een inloopspreekuur of buurtpunt. De Mantelzorger kan op alle aanmeldplekken terecht voor hulp bij het aanvragen van zorg of voorzieningen. Of geholpen worden met informatie over sociale kaart; of 
De Mantelzorgconsulent is een extra service voor de situaties dat er meer urgentie is, er geen energie meer is om veel uit te zoeken, of je kunt niet van huis, of............ 
Daarom 2 personen per stadsdeel die persoonlijk benaderbaar zijn.
We willen duidelijk maken dat er een beroep gedaan kan worden op alle maatschappelijk dienstverleners en al het dienstenaanbod.
Het is geen opzet dat een mantelzorger alleen door een mantelzorgconsulent geholpen kan worden.  Alleen als het een voordeel heeft. Ondersteunen bij administratie, een aanvraag doen voor zorg, voor voorzieningen of kennis van de sociale kaart in de wijk: dat kan de Mantelzorger ook bij iedere maatschappelijk dienstverlener verkrijgen.

puzzelstukje 04
Mantelzorgondersteuning kent vele puzzelstukjes

Veel initiatieven willen - en kúnnen - iets betekenen: Cliëntenbelang Amsterdam, MEE,Voor je buurt voor elkaar, stichting Naast, Assadaaka, Samen Sterk, Markant, Mantelzorg en Dementie, AOC's, Respijthuis Noord, Buurtverzorgsters, de Ziekenboeg, Raad is Daad, Voor Elkaar in Zuid, Mantelzorgambassadeurs, Odensehuis, stichting GAM, Alzheimer Amsterdam, Humanitas, De Regenboog, Mantelzorgambassadeurs. Dit is nog maar een kleine greep uit het aantal spelers in Amsterdam die betekenisvol is en wil zijn voor Mantelzorgers. Daarom noemen we hier een groot aantal en verwijzen naar platforms waar nog meer informatie en keuzes te maken zijn.

De Mantelzorger is gebaat bij goed samenspel. En een goed overzicht om keuzes te maken.
En soms is hulp nodig bij het maken van keuzes.
En soms is het zelfs gewenst het zoekwerk even over te nemen.
In die gevallen wil de Mantelzorgconsulent je partner zijn.