Mantelzorg

Mantelzorg is intensief voor een naaste zorgen

Zorg voor je naaste is toch vanzelfsprekend!

"De zorg is vaak betekenisvol. 
Maar zit je ook op administratie en financieel gedoe te wachten?".

"De partner moet  eigenlijk eerst zelf klachten krijgen. Eerder wordt het niet geaccepteerd om de zorg uit handen te geven.” "In de Turkse en Marokkaanse cultuur is dat nog vanzelfsprekender!"

 

“Wat is goed om bij iemand met Parkinson te doen? Soms heb je behoefte aan iemand die je helpt met meer kennis.”

 

Belangenbehartiging Amsterdam

Platform Mantelzorg Amsterdam (PMA)
onderdeel van Cliëntenbelang Amsterdam

Behartigt de collectieve belangen van mantelzorgers in Amsterdam. Het PMA streeft er naar dat mantelzorgers zich bewust worden van hun positie en naar meer waardering en (h)erkenning voor hun werk. Onze inzet is de zeggenschap van mantelzorgers te bevorderen. En hun stem te laten doorklinken in het beleid van zowel de gemeente als andere betrokken organisaties.

"Mantelzorg is zorg en ondersteuning gegeven aan een naaste die chronisch ziek is en/of een beperking heeft. Zoals een partner, ouder, kind, vriend, buur, of kennis.

De mantelzorger geeft langdurig, intensief en onbetaald zorg en ondersteuning aan iemand met wie hij/zij een persoonlijke band heeft."

Belangenbehartiging Landelijk

Mezzo is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.
Zij hebben als dienstverlening o.a. de Mantelzorglijn

 

Iedere Mantelzorger is Uniek.

Maar er zijn ook overeenkomsten.

Sommige omstandigheden kunnen ook

gemeenschappelijke vraagstukken opleveren.

mantelzorg
Ben je een telefoonmens?

 

Maak gebruik van de Mantelzorglijn van MEZZO

0900 - 20 20 496 (10ct/pm)

op werkdagen van 9 - 16 uur

of mail: mantelzorglijn@mezzo.nl

mantelzorg
Over ervaringen van anderen lezen?

 

Er zijn diverse mantelzorgers die over hun ervaringen schrijven. Hieronder een aantal voorbeelden.

mantelzorg
Behoefte aan meer kennis?

 

Er zijn veel patiënten en belangenorganisaties die kennis delen over de ziekte, het verloop, het gedrag. Een paar voorbeelden zijn: