Mantelzorgers zijn uniek

Soms kan het ook fijn zijn te ontdekken: Ik ben niet de enige!

Overeenkomsten zien en herkenning kan ook prettig zijn.

Er is veel informatie te vinden over verschillende vraagstukken van Mantelzorgers. Soms op basis van het karakter van de ziekte.

Bijvoorbeeld bij GGZ of dementie. Of op basis van een gemeenschappelijk kenmerk zoals leeftijd: wat betekent het om jonge Mantelzorger te zijn? Of waar loop je tegenaan als je Mantelzorg en Werk combineert?

We willen er hier aan bijdragen dat je op basis van jouw vraagstuk ook beter kunt kiezen welke partij jou hier het best in kan ondersteunen.

Hieronder een paar vind je een aantal voorbeelden en verwijzingen naar meer platforms die dieper ingaan op een specifiek onderwerp.

mantelzorgers
Mantelzorg en Dementie

De mantelzorgconsulent kan je o.a. helpen met aanvragen van zorg en ondersteuning. Maar ook ondersteuning bieden in het versterken van het netwerk, bij praktische zaken, of een luisterend oor zijn.
Ieder stadsdeel kent een alzheimercafé en een ontmoetingscentrum of dagopvang.

mantelzorgers
Jonge Mantelzorgers

Er zijn specifieke platforms over: "Jong en zorg binnen je gezin". Met filmpjes, vlogs. Hieronder een paar voorbeelden.
Je kunt vanaf 18 jaar ook bij de MaDi terecht.

mantelzorgers
Mantelzorg en Werk

Mpower is een digitaal platform dat werkende mantelzorgers ondersteunt met: informatie; inspiratie; herkenning; erkenning; tips; tests en oefeningen. Mantelzorg is ook goed voor jezelf zorgen!

mantelzorgers
Mantelzorg en GGZ

Misschien herken je "zorgen maken over...." méér dan "zorgen voor........."
Wij zien familie van iemand met psychische/psychiatrische klachten ook als Mantelzorgers. Het "zorgen maken over" kan ook veel stress veroorzaken en kan risico zijn overbelast te raken.
Misschien woon je buiten Amsterdam maar je zoon of dochter in ons stadsdeel. Ook dan kun je ons benaderen als partner in het zoeken naar oplossingen in de woonomgeving. 
Daarnaast zijn de cliëntondersteuners van Cliëntenbelang Amsterdam een partij die  alssteunende partner veel expertise hebben met GGZ specifieke vraagstukken.

mantelzorgers
Mantelzorg en Autisme

MEE heeft veel expertise in het ondersteunen van bewoners met autisme en hun familie.

Er zijn daarnaast voorbeelden van lotgenotencontacten voor ouders en broers en zussen

mantelzorgers
Mantelzorg en culturele verschillen

In het zorgen voor een ander spelen je normen en waarden een rol.
Hoe vanzelfsprekend is het om de volledige zorg op je te nemen?
De Mantelzorgconsulent heeft oog voor die verschillen.
Een  sleutelpersoon uit de eigen buurt of gemeenschap kan vaak een goede intermediair zijn in het herkennen en bespreken van thema's. Maar ook in het benoemen van signalen van overbelasting.
Onderlinge steun en herkenning lost soms al veel op. 
Effectieve ondersteuning lijkt vaak een combinatie waarin jouw netwerk en professionals goed samenwerken.

Meer platforms die Mantelzorg thema's belichten

Maar ook meer over de combinatie van Mantelzorg en werk; over wet en regelgeving; over jonge mantelzorgers; over mantelzorg en GGZ.

Ze geven o.a. ook een financieel zakboekje uit dat je via hun website kan bestellen.

Iedere werkdag is hun Mantelzorglijn bereikbaar van 9 - 16 uur. 0900 - 20 20 496 (10ct/pm) mantelzorglijn@mezzo.nl

Ga naar themapagina's

Op het platform Mantelzorgelijk worden veel mantelzorg thema's belicht. O.a. via blogs vanuit ervaringsdeskundigheid als mantelzorger. Of vanuit grote betrokkenheid bij het onderwerp.

Ook over aandacht voor naasten bij GGZ InGeest heeft veel informatie gebundeld voor naasten van iemand met psychische klachten Thema Uw naaste

Naar de website van BOSK

Naar de website van MamaVita

Naar de website van Hersenletsel.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief