Mantelzorgondersteuning

Hoe organiseer jij je leven als je intensief voor iemand zorgt?

Mantelzorgondersteuning kun je

vanuit 3 perspectieven bekijken

 • MSA-Icoon-hand300px-transparant

  Ondersteuning voor de Mantelzorger zelf

  Mantelzorgondersteuning gaat over informatie en advies. Over lotgenotencontact voor joú. Of aandacht van een professional voor joú. Of het volgen van een training om beter toegerust te zijn.

 • Natuurlijk neem je de zorg op je! Maar tot welke prijs? Moet je het allemaal alleen doen?

 • mantelzorgondersteuning puzzel

  Hulp voor de zorgvrager

  Mantelzorgondersteuning gaat over steun bij het aanvragen van de juiste hulp in het kader van de WMO of de zorgverzekering. Naast persoonlijke zorg bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagbesteding of een maatje. 

 • Natuurlijk wil je de best mogelijke zorg voor degene die je dierbaar is. Maar moet je dat altijd zelf regelen?

 • Ook fijn als jij even iets voor jezelf kan doen. En de zorgvrager spreekt ook weer eens iemand anders.

 • Mantelzorgconsulent bellen

  Hulp voor de zorgvrager als de Mantelzorger uitvalt

  Mantelzorgondersteuning gaat ook over helpen vooruitdenken. Wat als.....?
  Beter nu nadenken en regelen zolang het nog niet aan de orde is. 
  Dit is handig in je netwerk te bespreken en vast te leggen. Of je doet dit met een mantelzorgconsulent.

 • Je staat er niet altijd bij stil maar jij kan ook een keer ziek worden. Of wat als je het niet meer volhoudt?

Mantelzorgondersteuning is met één of meer van onderstaande diensten of oplossingen in te vullen
mantelzorg
Respijtzorg

= vervangende zorg "even vrij af"
bijvoorbeeld:

 • beroep doen op vrijwilligers
 • 24 uurs opvang
 • dagbesteding
mantelzorg
Ondersteuning door Mantelzorgconsulent
mantelzorg
Beroep op bewonersgroepen/ wijkinitiatieven

Ieder stadsdeel kent andere initiatieven. Bewoners die met elkaar bijeenkomsten organiseren voor ontmoeting, steun, lotgenotencontact. Of initiatieven voor praktische hulp organiseren.

mantelzorg
Beroep doen op praktische buurtdiensten
mantelzorger - zorg goed voor jezelf
mantelzorg balans
mantelzorg
Lotgenotencontact

Diverse mogelijkheden via o.a. patiëntenverenigingen, bewonersgroepen, Mee/MaDi

mantelzorg
Kennis- of vaardigheids training

Dienen als ondersteuning voor de mantelzorger zelf. O.a. via Markant/ Arkin (GGZ)/ MaDi

mantelzorg
Zorg of Ondersteuning voor de Zorgvrager regelen

Je kan bij MEE terecht voor iedere aanvraag van Zorg of Ondersteuning.
MEE heeft bovendien specifieke expertise in situaties waarin sprake is van verstandelijke beperking, autisme en NAH.

Bereikbaarheidsgegevens:
adres: Derkinderenstraat 10-18,
tel:      020 512 7272
mailto:informatie@meeaz.nl

maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00

Via uw huisarts of bij het Sociaal Loket kunt u de contactgegevens vragen van hulpverleners in uw wijk. U kunt ze mailen, bellen of bereiken via een medewerker van het Sociaal Loket.

meer info te vinden op de  Gemeentepagina

Kijk op de pagina met mantelzorgconsulenten voor hun taken en contactgegevens
Mantelzorgconsulent

mantelzorg
Aanvullende zorgverzekering en mantelzorgondersteuning

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoed individuele ondersteuning door Mantelzorgmakelaars uit de aanvullende verzekering.
Dus als je aanvullend verzekerd bent ook een handige optie.
Je kan op de website mantelzorgmakelaar zien wie er in Amsterdam opereert. Via de beroepsvereniging mantelzorgmakelaars kun je de lijst vinden van zorgverzekeraars met vergoeding voor mantelzorgmakelaars