Met elkaar hebben we de belangrijke taak om mantelzorgers te herkennen en erkennen. Ruim twintig jaar geleden heeft Mezzo daarom het initiatief genomen voor de Dag van de Mantelzorg, inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement op 10 november. Overal in het land worden activiteiten georganiseerd en ontvangen mantelzorgers waardering. Dit jaar is het thema…

Lees meer

Interview met mantelzorger Agnes Groot “Ik begreep niet waarom ze zo boos en afwerend reageerde” Agnes Groot (70) is mantelzorger van haar zus (81) die Alzheimer heeft. Agnes heeft deelgenomen aan de workshop ‘De kracht van anders communiceren’. Hierin leer je hoe je door een andere manier van communiceren in contact kunt blijven met je naaste…

Lees meer

U zorgt langdurig voor een familielid of naaste die een ziekte of beperking heeft. Zijn de zaken goed geregeld als u onverwacht niet kunt komen? In het mantelzorgboek schrijft u op wie de zorg regelt als er iets met u gebeurt. Het boek is gratis te bestellen via 020-886 88 00 / info@markant.org of gratis…

Lees meer

De mobiele bedtent CloudCuddle is het voor het eerst uitgeleend! De CloudCuddle is gemaakt voor zorg intensieve kinderen en kan gebruikt worden bij het logeren. Afgelopen zomer is de mobiele bedtent uitgeleend aan een gezin met een kindje met een verstandelijke beperking en dat is goed bevallen. Binnenkort is ook een opklapbare bedbox te leen. Dit is een bijzondere schenking geweest vanuit een…

Lees meer

In Amsterdam Noord leeft 1 op de 10 mensen in sociaal isolement. Dit zorgt voor eenzaamheid, schulden, verslaving, uitval op school en armoede. Daarom slaan deze maand verschillende maatschappelijke organisaties de handen ineen: we zoeken gappies, buddy’s en maatjes voor mensen die dit nodig hebben. Op 5 september is de kick-off, een muzikale speeddate met…

Lees meer

Afdeling VPTZ van Markant heeft in samenwerking met Stadsdeel Nieuw West en stichting SGAN (Stichting Gezondheid Allochtonen)  8 nieuwe vrijwilligers getraind voor ondersteuning in de laatste levensfase. Het gaat om Arabisch sprekende vrijwilligers die ingezet zullen worden bij Marokkaanse Nederlanders in de laatste levensfase. Cliënten met een niet-westerse achtergrond hebben soms een andere kijk op de laatste levensfase.…

Lees meer

Op 10 november wordt landelijk de Dag van de mantelzorg gevierd. Een dag waarop we mantelzorgers waarderen voor alles wat ze doen voor een naaste. Op dit moment worden de programma’s vormgegeven. Houd deze website en die van Markant in de gaten. Bekijk ook alvast de kalender van Markant.

Lees meer

Zorgen voor een naaste met psychische problemen is een van de meest belastende vormen van mantelzorg. Als een familielid ernstige psychische problemen krijgt, komt daardoor de omgang binnen het gezin onder druk te staan. Er kunnen allerlei vragen opkomen zoals ‘Wat kan ik wel en niet vragen van mijn kwetsbare familielid?’, ‘hoe kan ik hem of haar het…

Lees meer

Combineert u een baan met de zorg voor een naaste die ziek is of een beperking heeft? Dan bent u niet de enige. In Nederland is 1 op de 6 mensen werkende mantelzorger. Hoe zorgt u voor een goed evenwicht tussen zorg, werk en privé? Tijdens de training gaan we in gesprek over hoe u…

Lees meer

De stadsdelen Centrum en Zuidoost zetten dit najaar extra in op de ondersteuning van mantelzorgers. U kunt als mantelzorger gratis deelnemen aan cursussen en themabijeenkomsten waarin praktische informatie en concrete handvatten worden gegeven om beter met uw situatie om te gaan. De cursussen worden georganiseerd door Markant. Cursusaanbod Amsterdam Centrum Cursusaanbod Amsterdam Zuidoost Aanmelden bij…

Lees meer