Vanwege het coronavirus proberen we fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden. Zodat u en wij gezond blijven. Heeft u hulp nodig van een van de maatschappelijke dienstverlenende organsiaties (MaDi’s)  in Amsterdam? Medewerkers van de MaDi’s kunnen u helpen. Ook in coronatijd staan wij voor u klaar. Bel of mail een MaDi bij u in de…

Lees meer

Amsterdammers helpen elkaar tijdens de coronacrisis. Je bus uitlenen aan de voedselbank. Potje balkon bingo organiseren. Kaartje sturen naar ouderen. Het platform voor Amsterdamse initiatieven Wij Amsterdam. https://wijamsterdam.nl/  

Lees meer

Kunt u door de corona zaak de deur niet uit en heeft u praktische hulp nodig of een luisterend oor? Wilt u helpen als iemand door corona de deur niet uit kan en hulp of een praatje nodig heeft? Voor Elkaar in Amsterdam 020 76 70 031 | dagelijks | 10.00 – 16.00 uur voorelkaarinamsterdam.nl…

Lees meer

Het coronavirus raakt ons allemaal. Markant wil u met deze nieuwsbrief laten weten dat we blijven nadenken op welke manier wij u op een veilige manier kunnen blijven ondersteunen. Zo hebben wij tijdelijk een telefonisch mantelzorgspreekuur ingesteld, gaan we cursussen via videobellen aanbieden en geven onze vrijwilligers hulp op afstand. Met elkaar proberen we deze…

Lees meer

Interview met mantelzorger Agnes Groot “Ik begreep niet waarom ze zo boos en afwerend reageerde” Agnes Groot (70) is mantelzorger van haar zus (81) die Alzheimer heeft. Agnes heeft deelgenomen aan de workshop ‘De kracht van anders communiceren’. Hierin leer je hoe je door een andere manier van communiceren in contact kunt blijven met je naaste…

Lees meer

U zorgt langdurig voor een familielid of naaste die een ziekte of beperking heeft. Zijn de zaken goed geregeld als u onverwacht niet kunt komen? In het mantelzorgboek schrijft u op wie de zorg regelt als er iets met u gebeurt. Het boek is gratis te bestellen via 020-886 88 00 / info@markant.org of gratis…

Lees meer

De mobiele bedtent CloudCuddle is het voor het eerst uitgeleend! De CloudCuddle is gemaakt voor zorg intensieve kinderen en kan gebruikt worden bij het logeren. Afgelopen zomer is de mobiele bedtent uitgeleend aan een gezin met een kindje met een verstandelijke beperking en dat is goed bevallen. Binnenkort is ook een opklapbare bedbox te leen. Dit is een bijzondere schenking geweest vanuit een…

Lees meer

In Amsterdam Noord leeft 1 op de 10 mensen in sociaal isolement. Dit zorgt voor eenzaamheid, schulden, verslaving, uitval op school en armoede. Daarom slaan deze maand verschillende maatschappelijke organisaties de handen ineen: we zoeken gappies, buddy’s en maatjes voor mensen die dit nodig hebben. Op 5 september is de kick-off, een muzikale speeddate met…

Lees meer

Afdeling VPTZ van Markant heeft in samenwerking met Stadsdeel Nieuw West en stichting SGAN (Stichting Gezondheid Allochtonen)  8 nieuwe vrijwilligers getraind voor ondersteuning in de laatste levensfase. Het gaat om Arabisch sprekende vrijwilligers die ingezet zullen worden bij Marokkaanse Nederlanders in de laatste levensfase. Cliënten met een niet-westerse achtergrond hebben soms een andere kijk op de laatste levensfase.…

Lees meer

Zorgen voor een naaste met psychische problemen is een van de meest belastende vormen van mantelzorg. Als een familielid ernstige psychische problemen krijgt, komt daardoor de omgang binnen het gezin onder druk te staan. Er kunnen allerlei vragen opkomen zoals ‘Wat kan ik wel en niet vragen van mijn kwetsbare familielid?’, ‘hoe kan ik hem of haar het…

Lees meer