Nieuwe ‘En nu jij!’ – coach: Noureddine Dibi

Een nieuw gezicht bij ‘En nu jij!’, de online cursus voor jonge mantelzorgers. Noureddine Dibi zal samen met Anne Stam jongeren die opgroeien met zorg begeleiden en coachen. Noureddine weet uit ervaring hoe het is om voor een naaste te zorgen, hij is zelf jonge mantelzorger geweest. Verder is Noureddine jongerenwerker, freelancer en oud-voetballer op…

Lees meer

Belastingaangifte en aftrek zorgkosten

Wist u dat u als mantelzorger onder bepaalde voorwaarden een aantal zorgkosten kunt aftrekken van de belasting? Denk aan de reiskosten die u maakt voor ziekenbezoek. Lees meer over dit onderwerp op de website van Markant.

Lees meer

OV-vergoeding

Amsterdamse mantelzorgers kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een OV-vergoeding. Kijk voor meer informatie op de mantelzorgpagina van de gemeente.

Lees meer

Wat kan Markant voor u betekenen?

Markant biedt ondersteuning aan mantelzorgers in Amsterdam en Diemen. Markant helpt mantelzorgers om de balans te (her)vinden tussen zorgen voor een ander en zorgen voor zichzelf. Dit doet Markant door het inzetten van vrijwilligers, ondersteuning in de laatste levensfase en het geven van cursussen & bijeenkomsten. Deze hulp is gratis. Een indicatie of verwijzing is…

Lees meer