Maatschappelijke Dienstverlening

Algemene diensten naast Mantelzorgondersteuning

De Maatschappelijke Dienstverlening (MaDi) kent een groot dienstenpakket. Naast specifieke inzet voor Mantelzorgers zijn ook veel algemene diensten handig voor Mantelzorgers. De Mantelzorgconsulenten helpen dit zo effectief mogelijk in te zetten.

Laagdrempelige toegang voor kwetsbare bewoners

De Maatschappelijke Dienstverlening biedt veel diensten voor kwetsbare inwoners van Amsterdam. Je kunt voor hulp altijd even bellen en vaak ook binnenlopen.

Ondersteuning en Advies

We helpen bij het bouwen van een sociaal netwerk en actieve deelname aan de samenleving. We ondersteunen bij zelfredzaamheid en leiden zo nodig toe naar zorg.

Schuldhulpverlening en Sociaal Raadsliedenwerk

We ondersteunen bij geldproblemen en schulden en bij het aanvragen van inkomensvoorzieningen.

Verbinden formele en informele ondersteuning

We verbinden informele en formele vormen van ondersteuning. We werken daarom nauw samen met dit netwerk in de wijk.

Casemanagement en Coordinatie

Vooral bij lichte ondersteuningsvragen helpen we je  wegwijs te worden en ondersteunen zo nodig bij het kiezen van een specialisme.

Signaleren

We hebben oog voor kwetsbare mensen en doelgroepen. We signaleren opvallende ontwikkelingen en brengen die in beeld bij de gemeente.

mantelzorg steunpunten amsterdam
bewoners- en wijkinitiatief voor mantelzorgers in Amsterdam

Wijkzorg

De MaDi is tevens toegangspoort voor Wijkzorg. Dat betekent dat wij onafhankelijke cliënt ondersteuning bieden bij het aanvragen van de juiste vormen van ondersteuning en zorg

Buurtontwikkeling/ Welzijnsorganisatie

De Maatschappelijke Dienstverlening werkt nauw samen met de collega's van Buurtontwikkeling. In het aansluiten op de leefwereld van de buurtbewoner, en het benutten van buurtinitiatieven in de wijk zijn we logische partners. Een aantal organisaties heeft beide werksoorten onder één dak.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief