Respijtzorg

Even VRIJ AF voor Mantelzorgers

Respijtzorg is een tijdelijke of volledige overname van zorg zodat de mantelzorger een adempauze heeft. Mantelzorgers kunnen zo de zorg langer volhouden en zelf nieuwe energie opdoen.

Enkele voorbeelden

markant afbeelding
Vervangende zorg door vrijwilligers

Er zijn diverse organisaties die vrijwillige inzet organiseren. Denk aan: De Regenboog, Humanitas, het UVV.
Er bestaan vele vormen van Bezoekvrijwilligers of Maatjescontact. Een maatje voor je dierbare geeft jou als Mantelzorger ook even de ruimte om iets anders te doen.

Markant heeft zich er speciaal op toegelegd om de vrijwilligers specifiek in te zetten voor het doel mantelzorgondersteuning.

viasuus013
Meerdaagse 24 uurs zorg

Een vrijwilliger neemt zorg over voor minimaal 3 dagen. “ALS JE EEN ANDER EEN STUKJE VEILIGHEID KAN BIEDEN, IS DAT PRACHTIG OM TE GEVEN!”

respijthuis amerbos
Respijthuis Amerbos Amsterdam Noord

Er zijn meer voorbeelden van voorzieningen waar tijdelijk overnachten mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van ziekte van de mantelzorger. In een aantal gevallen, zoals in het Respijthuis in Noord, ook om de Mantelzorger "even vrijaf" te geven om overbelasting te voorkomen.

logeer opvang Odensehuis
Logeeropvang en dagopvang

Organisaties voor thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ bieden voorzieningen zoals:

  • tijdelijke opname in een verpleeg- of verzorgingshuis
  • dag- of nachtopvang in een zorgcentrum

Maar ook:

  • deelname aan een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie 
  • dagopvang
  • een kinderdagcentrum
mantelzorg en dementie
Ontmoetingscentra Mantelzorg en Dementie in West en Nieuw West

Stichting Mantelzorg en Dementie organiseert ontmoetingsbijeenkomsten voor dementerenden en hun mantelzorgers. Daarnaast ook individuele ondersteuning en lotgenotencontact. Vervult functie van dagopvang per dagdeel.

Post Oost
Buurtsupport Oost

Er zijn ook per stadsdeel voorbeeldinitiatieven met vrijwilligers Buurtsupport Oost zet zich in voor mensen die thuis zorg nodig hebben. Zodat mantelzorgers even vrijaf hebben. De maatjes begeleiden buurtbewoners ook naar leuke activiteiten buitenshuis.

Hulpbronnen om meer respijtzorgvoorzieningen te vinden

Naast de varianten van vrijwillige respijtzorg die Markant zelf organiseert heeft zij als expertisecentrum ook een overzicht gemaakt van Amsterdams aanbod op het terrein van Respijtzorg

Naar respijtzorgoverzicht

Een zoekmachine voor passend werk, leren en doen bij jou in de buurt. Hierin zijn ook activiteiten te vinden zoals dagbesteding voor zorgvragers, lotgenotencontact voor mantelzorgers, praktische diensten. Ook als deze door bewonersinitiatieven tot stand zijn gekomen.
Naar Je Kunt Meer

De Sociale Kaart van Amsterdam wordt bijgehouden door de GGD en is op thema's ingedeeld. Zoals een voorziening: opvang. Of op basis van een beperking: psychische klachten.

naar Sociale Kaart

KOPPL is software die je in drie stappen verbindt met de (mantelzorg)ondersteuning bij jou in de buurt. Als je een aanvraag stuurt dan belt de aangesloten organisatie je binnen drie werkdagen terug om je te helpen. 

Je kan KOPPL gebruiken op publieke locaties via zogenaamde KOPPL zuilen en via hulpverleners in verschillende stadsdelen. Kijk op de website van KOPPL www.koppl.nl waar een locatie bij jou in de buurt is. 

Zie de mantelzorgconsulent van jouw stadsdeel op de contactpagina Contactpagina Mantelzorgconsulenten

7

Belangenbehartiging

√  Platform Mantelzorg Amsterdam
onderdeel van Cliëntenbelang Amsterdam
Naar Clientenbelang Amsterdam

√ MantalzorgNL (voorheen Mezzo), de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.
Naar MantelzorgNL

9

Sociale Loketten

Hier kan je terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Naast wegwijzer kunnen zij ook speciaal vervoer of een scootmobiel aanvragen

Naar Sociaal Loket